Get Adobe Flash player

KOSMETISKIE LĪDZEKĻI

Ministru kabineta noteikumi Nr.354

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 49.§)

Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 16.11.2004. noteikumu Nr.942 redakcijā)

http://www.likumi.lv/doc.php?id=87895

Ministru kabineta noteikumi Nr.725

Rīgā 2005.gada 20.septembrī (prot. Nr.53 48.§)

Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību

http://www.likumi.lv/doc.php?id=117261

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0036:01:LV:HTML

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/46/EK

(2002. gada 10. jūnijs)par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0046:20091221:LV:HTML

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1925/2006

(2006. gada 20. decembris) par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1925:20091221:LV:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0036:01:LV:HTML

 

 
Valoda
  • Latvian
  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs