Get Adobe Flash player

 

- uztura bagātinātāju ražotāju, importētāju un izplatītāju konsultēšana jautājumos par marķējuma noformējuma atbilstību Latvijas likumdošanai;

- dokumentu (drošības lapas, testēšanas pārskati, sertifikāti u.c.) ekspertīze (atbilstības novērtēšana) atbilstībai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.725 prasībām, Eiropas direktīvām: 2008/100/EK , 90/496/EEK un 2002/46/EK, kā arī Regulām: 1170/2009 un 1333/2008;

- uztura bagātinātāju receptūru ekspertīze atbilstībai Latvijas un Eiropas likumdošanas prasībām;

- dokumentu sagatavošana uztura bagātinātāju reģistrācijai un paziņošanai Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas centra datu bāzē;

- uztura bagātinātāju neatkarīgas ķīmiskas un mikrobioloģiskas testēšanas organizēšana Latvijas laboratorijās;

 

 
Valoda
  • Latvian
  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs