Get Adobe Flash player
There are no translations available.

KOSMETISKIE LĪDZEKĻI

Ministru kabineta noteikumi Nr.354

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 49.§)

Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 16.11.2004. noteikumu Nr.942 redakcijā)

http://www.likumi.lv/doc.php?id=87895

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI

Ministru kabineta noteikumi Nr.725

Rīgā 2005.gada 20.septembrī (prot. Nr.53 48.§)

Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību

http://www.likumi.lv/doc.php?id=117261

Komisijas Regula (EK) Nr. 1170/2009 ( 2009. gada 30. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem Dokuments attiecas uz EEZ

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0036:01:LV:HTML

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/46/EK

(2002. gada 10. jūnijs)par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0046:20091221:LV:HTML

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1925/2006

(2006. gada 20. decembris) par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1925:20091221:LV:HTML

Komisijas Regula (EK) Nr. 1170/2009 ( 2009. gada 30. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem Dokuments attiecas uz EEZ

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0036:01:LV:HTML

Обновлено (05.02.2011 18:06)

 
Выбор языка
LatvianRussian (CIS)English (United Kingdom)
Баннер
Баннер