Biocīdi

Biocīdi

Prasības biocīdiem Eiropas Savienībā (ES) ir ļoti komplicētas, un ne visus produktus, kas satur aktīvās vielas, var laist ES tirgū.

Līdz 2024. gadam ES pārskatīs un reģistrēs biocīdu aktīvās vielas. Saskaņā ar pārskatīšanas programmu noteikta aktīvā viela tiks apstiprināta vai neapstiprināta. Ja aktīvā viela netiek apstiprināta, to vairs nevar izmantot kā aktīvo vielu biocīda produktā.

Ja tā tiek apstiprināta, tad katrai aktīvajai vielai ir noteikts termiņš, līdz kuram jāreģistrē produkts, kas satur šo vielu (atļauja). Reģistrāciju veic produkta ražotājs (importētājs ES). Citi biocīda produkta izplatītāji katrā ES dalībvalstī var veikt jau reģistrēta produkta savstarpējas atzīšanas procedūru (ja pats ražotājs to nav apņēmies).

Produktus, kas satur aktīvās vielas un kuri ir iekļauti pārskata programmā, bet vēl nav novērtēti, var laist tirgū ar vietēju reģistrāciju dalībvalstīs (LV: inventarizācijas numura piešķiršanas procedūra, LVĢMC). Katrā dalībvalstī ir dažāda procedūra.

Turklāt pastāv vēl viens nosacījums, ka tirgū var laist tikai aktīvās vielas, kuru ražotāji vai importētāji ir iekļauti aktīvo vielu ražotāju sarakstā, ko publicējusi Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA),

https://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals/active-substance-suppliers

Šādu produktu ražotājiem vai importētājiem ir jāiesniedz izplatītājiem atbilstības deklarācija atbilstoši Regulas 528/2012 95. panta prasībām, kas jāiesniedz vietējās reģistrācijas procesa laikā vai pārbaudes apmeklējuma laikā.

"GE & AL" Neatkarīgais ekspertīzes birojs piedāvā šādus pakalpojumus ar vietējo reģistrāciju Latvijā:

 • aktīvās vielas statusa noteikšana produktā un veicamo darbību noteikšana.
 • etiķešu un drošības datu lapu sagatavošana latviešu valodā.
 • inventāra numura pieteikuma sagatavošana un iesniegšana LVĢMC.

Lietuvā, Igaunijā un Čehijā:

 • konsultācijas par reģistrāciju šajās valstīs.
 • etiķešu un drošības datu lapu sagatavošana LT, EE, CZ valodās.
 • vietējās reģistrācijas pieteikuma sagatavošana, saziņa ar attiecīgajām iestādēm.

Ja vēlaties piedāvāt ES jau reģistrētu biocīdu produktu, uz kuru attiecas savstarpējas atzīšanas procedūra, izplatīšanai Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Čehijas tirgū, mēs varam jums palīdzēt:

 • sava uzņēmuma R4BP 3 konta (šī ir vietne biocīdu reģistrēšanai Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā ECHA) izveidošana, pārvaldīšana un komunikācija.
 • produkta raksturojuma kopsavilkuma tulkošana un iesniegšana R4BP 3.
 • etiķešu un drošības datu lapu sagatavošana LV, LT, EE, CZ valodās.
 • dokumentu iesniegšana R4BP 3.

Starptautiskiem uzņēmumiem, kuri vēlas reģistrēt biocīdus visā ES vai LV / LT / EE / CZ, mēs piedāvājam:

 • produkta kopsavilkuma tulkojums (summary of the product characteristics SPC).
 • etiķešu un drošības datu lapu sagatavošana LV, LT, EE, CZ valodās.