Butilfenilmetilpropionāls

Butilfenilmetilpropionāls

ES aizliedz izmantot smaržvielu: butilfenilmetilpropionālu (BMHCA, Lilial) kosmētikas līdzekļos.

Eiropas Komisijas Deleģē (ES) 2020/1182 Regulas 15. Adaptāciju Technical Progress (ATP) of the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation kas ir publicētā Oficiālajā Vēstnesī (The Official Journal of the European Union) 2020. gada 11. augustā.

Butilfenilmetilpropionāls (pazīstams arī kā BMHCA, Lilial) - smaržviela tiek plaši izmantota kosmētikas produktos. Butilfenilmetilpropionālu, ka alergēnu, pašlaik būtu jānorada uz etiķetes, ja tā koncentrācija pārsniedz 0,01% nomazgājamos kosmētikas līdzekļos un 0,001% nenomazgājamos kosmētikas līdzekļos.

Smaržviela butilfenilmetilpropionāls (BMHCA, Lilial) iekļauta (ES) 2020/1182 Regulas VI pielikumā, kā 1.B kategorijas protoksiska viela (kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai toksiskas (CMR) vielas) 2020. gada 11. augustā.

Regula stāsies spēkā 2022. gada 1. martā.

Saskaņā ar Regulas (ES) 1223/2009 15. pantu kosmētikas līdzekļos aizliegts izmantot vielas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļu ir klasificētas kā 1.A, 1.B vai 2. kategorijas CMR vielas (kancerogēnas, mutagēnas, toksiskas reproduktīvai veselībai).

CMR 1.A un 1.B kategorijas vielām ir daži īpaši atļaujoši izņēmumi:

  • Atbilstība pārtikas nekaitīguma prasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 178/2002;
  • Nav piemērotu alternatīvu;
  • Pieteikums ir paredzēts konkrētai produktu kategorijas lietošanai ar zināmu iedarbību;
  • Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) ir novērtējusi vielu un atzinusi to par drošu lietošanai kosmētikas līdzekļos.

Butilfenilmetilpropionāls (BMHCA, Lilial) neatbilst nevienam no šiem nosacījumiem.

ES Komisija plāno iekļaut butilfenilmetilpropionālu Kosmētikas līdzekļu regulas (ES) 1223/2009 II pielikumā (aizliegtās vielas) kā ceturto CMR Omnibus regulu, kuru paredzēts pieņemt arī no 2022. gada 1. marta.

Precīzs laiks, kad aizliegts laist butilfenilmetilpropionu saturošus kosmētikas līdzekļus ES tirgū, nav droši zināms. Bet, īstenošanas laiks pēc Omnibus Akta publicēšanas ir ļoti īss, praktiski aizliegums var stāties spēkā tūlīt pēc publicēšanas.

Visi kosmētikas līdzekļi, kas satur butilfenilmetilpropionālu (BMHCA, Lilial), jāizņem no patērētāju tirgus līdz 2022. gada 1. martam.

Tāpēc kosmētikas ražotājiem ir ļoti ieteicams nekavējoties sākt butilfenilmetilpropionāla saturošas parfimērijas kompozīcijas aizvietošanu uz butilfenilmetilpropionāla nesaturošam un atturēties no jaunu butilfenilmetilpropionāla saturošu kosmētikas līdzekļu laišanu ES tirgū.