KOMISIJAS REGULA (ES) 2023/2055 - Mikroplastmasas satura ierobežošana produktos

KOMISIJAS REGULA (ES) 2023/2055 - Mikroplastmasas satura ierobežošana produktos

2023. gada 17. oktobrī stājās spēkā Eiropas Komisijas (EK) Regula 2023/2055, kura ierobežo sintētisko polimēru mikrodaļiņu izmantošanu, kas tīši pievienotas produktiem atsevišķi vai maisījumos.

Ierobežojumi attiecas uz dažiem spīdumu veidiem. Mērķis nav aizliegt visus spīdumus, bet gan aizstāt plastmasas spīdumus ar videi draudzīgākām alternatīvām. Var turpināt pārdot bioloģiski noārdāmus, šķīstošus, dabīgus vai neorganiskus spīdumus, kas netiek uzskatīti par mikroplastmasu.

Pārdošanas aizliegums lietošanai, bez pārejas perioda, attiecas tikai uz bioloģiski nenoārdāmiem, nešķīstošiem plastmasas spīdumiem, piemēram, mākslas un amatniecības izstrādājumiem, rotaļlietām un tekstilizstrādājumiem (ar dažiem izņēmumiem).

Kosmētikas līdzekļos, mazgāšanas līdzekļos un citos nolūkos izmantotos spīdumus ar noteiktiem pārejas periodiem saskaņā ar ierobežojuma 6.punktu drīkst turpināt pārdot līdz šī perioda beigām.

Plastmasas spīdumus, ko izmanto kā kosmētikas līdzekli, un kosmētiku, kas satur spīdumus (vai citu mikroplastmasu), var turpināt pārdot līdz:

  • 2027. gada 16. oktobris - nomazgājamā kosmētika (6.b punkts);
  • 2029. gada 16. oktobris - nenomazgājamā kosmētika (6. d punkts);
  • 2035. gada 16. oktobris - dekoratīvās kosmētikas līdzekļi, lūpu un nagu kosmētika (6.c punkts).

No 2031. gada 17. oktobra līdz 2035. gada 16. oktobrim 6. punkta c) apakšpunktā minēto produktu, kas satur sintētisko polimēru mikrodaļiņas, piegādātāji sniedz šādu paziņojumu: “Šis produkts satur mikroplastmasu.” Tekstu vai piktogrammas izvieto uz to produktu marķējumā, iepakojumā vai lietošanas instrukcijas.

Detalizēta informācija: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj