Pirmais CCE un RWTH Starptautiskās Akadēmijas kursu modulis par Kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējums

Pirmais CCE un RWTH Starptautiskās Akadēmijas kursu modulis par Kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējums

Pirmais Cosmetics Consultants Europe (CCE) un RWTH Starptautiskās Akadēmijas kursu modulis par Kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējums sāksies 2020.gada aprīlī.

Pilnais kurss sastāv no 6 moduļiem, kas nodrošinās teorētisko un praktisko pamatu drošības novērtējumu veikšanai saskaņā ar ES Kosmētikas produktu regulu.

Katru moduli veidos 4 vebināri un vienas dienas lekcijas klātienē, klātienes lekcijas un vingrinājumi.

Pabeidzot kursa moduli ar eksāmenu, papildus tiek iegūti kredītpunkti, kas tiek piešķirti universitātes studijām, kas dod akadēmisko grādu “Drošības novērtēšana saskaņā ar ES rūpniecības noteikumiem”. Akadēmiskais pētījums tiks īstenots 2020. gada 4. ceturksnī.

Plāšaka informācija