PLATĪNA

PLATĪNA

2021. gada 24. – 25. jūnijā ES Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) plenārsēdē pieņēma sekojošu dokumentu SCCS/1630/21 par platīnu: “OPINION on Platinum (nano), Colloidal Platinum (nano) and Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano)”.

Šajā dokumentā izskatīti sekojoši ingredienti:

Nosaukums un/vai INCI:

  • P1: Aqua, Platinum
  • P2: Aqua and Platinum
  • P3: Colloidal Platinum
  • P4: Platinum, acetyl-L-cystein-S-yl-L-lysinyL-L-phenylalaninyl-L-arginine; Acetyl tetrapeptide-17 (and) Colloidal platinum

Ķīmiskais nosaukums:

  • Metallic nanoparticle platinum
  • Colloidal platinum
  • Acetyl tetrapeptide-17 (and) Colloidal platinum

SECINĀJUMS:

SCCS ir pārskatījusi visu sniegto informāciju un uzskata, ka nav iespējams novērtēt drošības novērtējumu norādītajiem platīna nanomateriāliem ierobežotas vai trūkstošas kritiskās informācijas dēļ.

Sniegtie dati neatbilst SCCS (SCCS 1611/19) vadlīnijām un SCCS memorandā (SCCS / 1524/13) prasībām un datu standartiem.

Paziņotājiem jāiesniedz visu nepieciešamo informāciju, lai SCCS varētu veikt drošības novērtējumu platīna nanomateriāliem. Kopsavilkums ir pieejams I pielikumā.

Tā kā nav pietiekamu datu, lai varētu veikt drošības novērtējumu, SCCS apsvēra visus aspektus un secināja, ka ir pamats bažām, ka platinum, colloidal platinum, and acetyl tetrapeptide-17 colloidal platinum (nano) izmantošana kosmētikas līdzekļos var būt bīstama patērētājam. Apkopotā informācija ir pieejama II pielikumā SCCS/1630/21.

Dokumentu SCCS/1630/21 Final Opinion var apskatīt šeit.