Prostaglandīni

Prostaglandīni

Eiropas Komisija deleģē SCIENTIFIC COMMITTEE ON CONSUMER SAFETY (SCCS) zinātniski pamatot drošu prostaglandīnu analogu izmantošanu kosmētikas līdzekļos.

Saskaņā ar Vācijas Federālā riska novērtēšanas institūta 2019. gada patērētāju veselības novērtējumu, prostaglandīnu analogi, kuri tiek izmantoti skropstu augšanas stimulēšanas kosmētikas līdzekļos, var radīt riskus cilvēka veselībai. Prostaglandīnu analogus izmanto zālēs acu hipertensijas ārstēšanai.

Borderline Products (produkti - apvieno zāles un pārtikas produktu, medicīnas ierīču vai kosmētikas līdzelļi). darba grupa 2019. gada decembrī saņēma informāciju par šādu vielu drošu izmantošanu kosmētikas līdzekļos:

 • Etiltafluprostamīds CAS 1185851-52-8 (pazīstams arī kā dehlordihidroksi difluoretilkloprostenolamīds vai DDDE) un
 • Izopropilkloprostenāts CAS 157283-66-4.

Eiropas Komisijas kosmētikas ingredientu datu bāzē (Cosing) ir iekļauti 14 kosmētikas ingredienti, kuri saucas sintētiskie prostaglandīna analogi.

Prostaglandīni un prostaglandīnu analogi nav iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 pielikumos, un attiecīgi šo vielu izmantošana kosmētikas līdzekļos nav ierobežota.

Eiropas Komisija pieprasa SCCS veikt prostaglandīnu drošības novērtējumu kosmētikas līdzekļos.

Darba uzdevumi:

   1. Novērtēt izopropilkloprostenāta (CAS 157283-66-4) 0,006% un 0,007% un (CAS 1185851-52-8) 0,018% koncentrācijas drošumu kosmētikas līdzekļos.
   2. Novērtēt papildus zinātniskus pamatojumus par izopropilkloprostenāta (CAS 157283-66-4) un etilfluprostamīda / DDDE (CAS 1185851-52-8) drošu izmantošanu kosmētikas līdzekļos.
   3. Novērtēt riskus cilvēku veselībai un drošumu prostaglandīnu analogu izmantošanu kosmētikas līdzekļos.

Izpildes termiņš: 9 mēneši.

Apstiprināts: 18. janvārī 2021. gadā.