Uzmanību! Grozījumi MK noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"

Uzmanību! Grozījumi MK noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"

2020.g.3. novembrī ir izdoti grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība".

13. punkts ir izteikts redakcijā: “Veselības inspekcija kosmētikas līdzekļu ražotājam, kura komercdarbības vieta ir reģistrēta Latvijas Republikā, izsniedz brīvās tirdzniecības sertifikātu (norāda komersanta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru), ja komersants ir paziņojis par sertifikāta pielikumā norādīto Latvijā ražoto kosmētikas līdzekļu laišanu tirgū un tie tiek brīvi pārdoti Eiropas Savienībā. Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanai kosmētikas līdzekļu ražotājs iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu. Iesnieguma pielikumā minēto kosmētikas līdzekļu sarakstu iesniedz elektroniski.”

Ir mainīts 3.pielikums: “Kosmētikas līdzekļa mikrobioloģiskās tīrības kritēriji”.

Mainītas normas mikrobioloģiskās tīrības kriterijiem.

Iepriekšējā redakcijā mikrobioloģisko rezultātu interpretācija kosmētikas līdzekļiem, kas paredzēti bērniem līdz trim gadiem, bija KVV/0,5 g (0,5 ml), bet tagad KVV /1 g (1 ml).

Pārējiem kosmētikas līdzekļiem mikrobioloģisko rezultātu interpretācija bija KVV/0,1 gramā ( 0,1 ml), bet tagad KVV/1 g (1 ml).

Mezofilo aerobo mikroorganismu daudzums (baktērijas, raugi un pelējumi) kosmētikas līdzeklī, kas paredzēts bērniem līdz trim gadiem, lietošanai acu tuvumā un uz gļotādām - ne vairāk par 102 KVV/1 gramā (1 ml) kosmētikas līdzekļa, patogēni (Stafilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli) - 1 gramā (1 ml) kosmētikas līdzekļa nedrīkst būt neviena KVV (KVV – mikroorganismu koloniju veidojoša vienība).

Pārējiem kosmētikas līdzekļiem - Mezofilo aerobo mikroorganismu daudzums (baktērijas, raugi un pelējumi) -ne vairāk par 103 KVV/1 gramā (1 ml) kosmētikas līdzekļa, patogēni (Stafilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli) - 1 gramā (1 ml) kosmētikas līdzekļa nedrīkst būt neviena KVV (KVV – mikroorganismu koloniju veidojoša vienība).