ZELTS

ZELTS

2021. gada 24. – 25. jūnijā ES Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) plenārsēdē pieņēma sekojošu dokumentu SCCS/1629/21 par zeltu: “OPINION ON Gold (nano), Colloidal Gold (nano), Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) and Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano)”.

Nosaukums un/vai INCI:

  • A. Gold Gold (nano) / CI 77840 Aqua, Gold (nano) Colloidal Gold Colloidal Gold (nano) Colloidal Gold [nano]
  • B. Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid

Dažos avotos ir norādīts, ka informācija, kas saistīta ar INCI nosaukumu, “nav pieejama”.

Ķīmiskais nosaukums:

  • A. Gold (nano) and Colloidal Gold (nano)
  • B. Gold thioethylamino hyaluronic Acid (nano); Gold 4-deoxy-4-((2-mercaptoethyl) amino) hyaluronate complexes (nano)

SECINĀJUMS:

SCCS ir pārskatījusi visu sniegto informāciju un uzskata, ka nav iespējams novērtēt nanomateriālu (zelta, koloidālā zelta un virsmas modificētā zelta) drošību ierobežotas vai trūkstošas kritiskās informācijas dēļ. Lielākā daļa sniegtās toksicitātes informācijas attiecas uz zeltu, kā tādu, un nav iespējams noteikt datu atbilstību jebkura zelta nanoformām, jo nav pieejama pilna informācija no pētījumiem.

Nepieciešams sniegt detalizētus datus un informāciju par fizikāli ķīmiskajām īpašībām un toksikoloģisko novērtējumu, kā arī pētījumu rezultātus, lai varētu veikt nanomateriālu drošības novērtējumu.

Attiecībā uz virsmu modificētu zeltu visi dati par Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano) ir atsaukti, tāpēc šajā ziņojuma tika ņemta vērā informācija tikai par Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid.

Zinātniskās literatūras informācija liecina par iespējamu sistēmisku zelta nanodaļiņu absorbciju, zelta nanodaļiņas var uzkrāties noteiktos orgānos, īpaši aknās un liesā. Turklāt literatūras dati norāda uz zelta nanomateriālu iespējamo mutagēno / genotoksisko iedarbību.

Jāveic turpmāki zelta nanomateriālu drošības novērtējumi, ja tos izmanto kā kosmētikas sastāvdaļas. Tā kā nav pietiekamu datu, lai varētu veikt drošības novērtējumu, SCCS apsvēra šos aspektus un secināja, ka ir pamats bažām, ka zelta (nano), koloidālā zelta (nano) un ar modificētu virsmu zelta (nano) izmantošana kosmētikas līdzekļos var būt bīstama patērētājam. Apkopotā informācija ir pieejama II pielikumā.

Dokumentu SCCS/1629/21 Final Opinion var apskatīt šeit.